اجاره حجله / کرایه حجله / حجله عزا

اجاره حجله و کرایه حجله در ظروف کرایه آوازه ظروف کرایه آوازه آماده ارسال حجله عزا و حجله سوگواری به سراسر تهران می باشد. حجله عزا حجله سوگواری حجله چیست ؟ حجله اتاقکی استوانه ای است که به شکل نمادین شبیه به حجله عروسی تزیین می شود. حجله عزا را برای چه افرادی برپا می کنند؟…

ادامه مطلب