خدمات ظروف کرایه آوازه

خدمات مجالس

خدمات تشریفات مجالس

اجاره تجهیزات تالاری

اجاره ظروف

اجاره میز

اجاره صندلی

اجاره سیستم های صوتی

خدمات پذیرایی مجالس

خدمات پذیرایی مجالس ترحیم

خدمات پذیرایی مجالس عروسی

خدمات پذیرایی مجالس تولد

خدمات پذیرایی مجالس عقد

خدمات پذیرایی مجالس دورهمی

 

تلفن:

09122209264
09126270129
09212061893

۰۲۱-۴۴۴۸۵۳۲۵