خدمات تشریفات

اخیرا چند سوال از من پرسیده شده است که معنای دقیق “quality code” و یا به عبارتی دیگر کد با کیفیت چیست. این سوال مرا واداشت چند روزی در مورد کتاب هایی که خوانده ام و درس هایی که از شکست هایم آموخته ام ، فکر کنم. و البته توانستم پاسخ این سوال را بدست آورم.

اگر شما انتظار دارید این مقاله شامل یک سری قانون های منظم برای رسیدن به کد با کیفیت باشد، ممکن است نا امیدتان کنم. زیرا به نظر من رسیدن به کدی با کیفیت نیاز به تمرین و تجربه دارد و انقدر هم ساده نیست. با این حال من گام هایی را در این مقاله مطرح میکنم که میتواند راه درست را به شما نشان دهد.